Mr FAP - Bộ mới

Mr. FAP (bộ mới) phần 290: Tuyệt đỉnh cái lọ (3)

Mr. FAP (bộ mới) phần 290: Tuyệt đỉnh cái lọ (3)
Đánh giá

Ông Bụt quả nhiên là người tốt bụng, xứng đáng đi vào lịch sử. Cơ mà bạn nào hiểu được truyện này cũng là siêu nhân cmnr.

Mr. FAP (bộ mới) phần 290: Tuyệt đỉnh cái lọ (3)