Mr. FAP (bộ mới) phần 287: Truy đuổi

Không biết người đàn ông kia may mắn khi thoát được đám người truy đuổi hay xui xẻ vì đang chết ngồi cả tiếng đồng hồ rồi?

Mr. FAP (bộ mới) phần 286: Truy đuổi