Mr. FAP (bộ mới) phần 286: Quả bí tội nghiệp

Quả bí sinh ra đã có tội gì mà tại sao nỡ biến nó thành dụng cụ thực hành của các nam thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn?

Mr. FAP (bộ mới) phần 286: Quả bí tội nghiệp