Mr. FAP (bộ mới) phần 285: Lạc trong rừng rú

Anh đang ở đâu? Trong một nơi rừng rú, cây cỏ rậm rạp, và tự nhiên thấy một hồ nước, nhưng nước hoàn toàn không uống được!

Mr. FAP (bộ mới) phần 285: Lạc trong rừng rú