Mr. FAP (bộ mới) phần 284: Những lời nói dối (2)

Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau, tại sao anh lại nói dối nói dối… 😂

Mr. FAP (bộ mới) phần 284: Những lời nói dối (2)