Mr FAP - Bộ mới

Mr. FAP (bộ mới) phần 12: Nện hay không nện?

Mr. FAP (bộ mới) phần 12: Nện hay không nện?
Đánh giá

Câu hỏi gây hoang mang nhất mọi thời đại. :v

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.