Lee Chul - Bộ mới

Lee Chul (bộ mới) phần 8: Dịch chuyển tức thời

Lee Chul (bộ mới) phần 8: Dịch chuyển tức thời
Đánh giá

Son Goku đã sang nhượng độc quyền lại công nghệ “dịch chuyển tức thời” cho nhà bác học Lee Chul. :v