Lee Chul - Bộ mới

Lee Chul (bộ mới) phần 7: Tiên ông trả rìu

Lee Chul (bộ mới) phần 7: Tiên ông trả rìu
Đánh giá

Ông tiên xuất hiện kịp thời và đúng lúc y như trong phim hành động Hô ly uốt. :v