Lee Chul - Bộ mới

Lee Chul (bộ mới) phần 10: Giao dịch ma túy

Lee Chul (bộ mới) phần 10: Giao dịch ma túy
Đánh giá

Chúng ta cùng theo chân 2 tên trùm ma túy khét tiếng Hàn Quốc gia dịch mộ khối lượng ma túy khổng lồ.