Sao apple không áp dụng công nghệ nhận diện này nhỉ?