Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 911: Bất ngờ


Nhưng món quà thứ hai còn bất ngờ hơn gắp trăm lần.