Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 908: Xin sữa cho con


Đảm bảo anh chàng mù này sẽ không bao giờ bị ế vợ.