Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 906: Xúc xích


Theo nghiên cứu khoa học mà ad quên cmn nguồn thì nói chung, người Hàn Quốc có kích thước cậu nhỏ thuộc dạng bé nhất thế giới.