Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 905: Ngạt khói


Có những cái chết khiến cho ta phải chạnh lòng nghĩ lại chính bản thân mình.