Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 878: Người tiền sử


Thì ra đó là lý do người tiền sử thường có cơ thể khá chuẩn.