Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 876: Chạm là lên


Chết trước khi kịp đặt cả hai bàn chân phóng túng lên thiên đường.