Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 874: Người ngoài hành tinh


Sự thật không thể nào tin nổi về giống loài người ngoài hành tinh.