Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 872: Áo giáp


Quá nhiều tầng lớp ý nghĩa khi đọc xong phần truyện này.