Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 870: Nàng tiên diêm


To tổ bố thế này thì làm ăn được gì?