Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 869: Gọi bằng bố


Có một phàm nhân song vô cùng quyền lực ở trái đất này.