Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 868: Xích đu


Đang vui thì đứt dây giày, tao đang hạnh phúc thì mày xía vô…