Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 864: Cái ghế hỏng


Khi cả thế giới khoả thân còn bạn mặc quần áo thì bạn chính là tên biến thái ok?