Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 863: Trị thương


Cứ tưởng đụng vào cơ thể của ai đó là dễ dàng cơ, cơ mà dễ thật.