Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 800: Yểm trợ

Tròn 800 tập trong gần trọn bộ hơn 5000 tập xê ri truyện này, con đường còn dài lắm các độc giả ơi. :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 800: Yểm trợ