Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 799: Nhổ răng sâu

Tôi có đang đọc nhầm truyện không thế?

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 799: Nhổ răng sâu