Kim Chi Củ Cải - Bộ mới

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 797: Quần kim cô

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 797: Quần kim cô
Đánh giá

Và từ đó Ngộ Không không còn là chính mình nữa, đánh với yêu quái toàn sml phải nhờ đến sự giúp đỡ khắp nơi. :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 797: Quần kim cô