Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 796: Đối tượng khả nghi

Một giây sai lầm, cả đời ôm hận. 🙁