Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 792: Câu cá mập


Câu cá mập như thế này dễ bị mang nghiệp vào người lắm à nghen.