Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 735: Có mới nới cũ


Lẽ đời là thế, tham lam không bao giờ đi liền với một cái kết tốt đẹp!