Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 733: Ông chồng ngu ngơ


Tự nhiên đầu mọc thêm mấy cái sừng, Củ Cải có bao giờ cảm thấy mình thật hạnh phúc không?