Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 730: Nói dối


Đâu phải lúc nào nói dối cũng là xấu xí đâu. ^^