Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 729: Làm nhục


Có bản lĩnh đàn ông như anh chàng Củ Cải trong tập truyện này không phải ai cũng làm được. ^^