Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 728: Đứa con bất hiếu


Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, câu này luôn đúng vô điều kiện trong mọi trường hợp. :v