Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 727: Phập phồng shop


Trong phút giây mất cảnh giác, anh đã nhận được cái kết thích đáng cho hành động của mình. :v