Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 724: Zombie râu xanh


Zombie mà cũng có ham muốn thì đúng thật đến thượng đế cũng phải cuỳ :v