Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 721: Cách sử dụng súng


Và sau đây Kim Chi sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng súng thật một cách đúng đắn nhất, cảnh báo trước là hoàn toàn không giống trong phim hành động đâu.