Kim Chi Củ Cải - Bộ mới

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 719: Cách tạo ra lửa

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 719: Cách tạo ra lửa
Đánh giá

Đây là cách mà con người thời tiền sử tạo ra lửa, quá thông minh và nhạy bén!

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 719: Cách tạo ra lửa