Kim Chi Củ Cải - Bộ mới

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 718: Học cách tha thứ

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 718: Học cách tha thứ
Đánh giá

Thực tế và lý thuyết là 2 chuyện không hề giống nhau chút nào :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 717: Tấm thảm thần