Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 712: Triết học

Nếu được hỏi môn học nào gấy ám ảnh với bạn nhất trong thời đi học, thì đó chính là môn…

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 712: Triết học