Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 709: Vịt đẻ trứng vàng

Vịt trứng vàng thật là tốt :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 709: Vịt đẻ trứng vàng