Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 708: Cô bé tưới hoa

Yêu hoa thì cũng nên có chừng mực thôi nạ

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 708: Cô bé tưới hoa