Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 707: Tội nghiệp hoàng tử

Cứ xong công chúa nhưng nàng nhỏ bé quá :3.

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 707: Tội nghiệp hoàng tử