Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 706: Tạm biệt Kim Chi

Mỗi người 1 kiểu giao lưu phối hợp nên không rõ đâu nhé :v