Có ai về được ngày xưa đó
Cho tôi gói gởi lại bờ vai
Đổi lấy tôi của ngày thơ dại
Chẳng buồn phiền, chẳng muốn yêu ai.
 
Có ai đang tìm đường quay lại
Xin dừng chân rẽ lối song hành
Tôi lạc giữa thế giới mênh mông
Đời muôn ngả tình càng muôn nơi.
 
Nào có ai một hai lần ngã
Lại chẳng đứng lên cố tìm vui
Thế giới đổi thay lòng cũng đổi
Đừng nuốt đắng cay với hận đời.
  quá khứ
 
Đằng xa ai bước dáng chơi vơi
Có thấy bóng tôi cũng lẻ loi
Tôi không say chỉ như chưa tỉnh
Thức sẽ đau nên cố dấu thôi.
 
Ngoài kia mưa vẫn nhẹ nhàng rơi
Nắng lên sẽ sưởi ấm đời tươi
Sau cơn mưa ấy trời càng sáng
Vì đã tan mây nỗi u hoài.
 
Hỏi thêm lần nữa nhé người ơi
Có về được quá khứ cùng tôi
Mặc đau, bù đắp tương lai rạng
Xóa đắng cay ta đón lấy ngọt bùi.
  © Trâm – Blog Radio 
Mời xem thêm chương trình:

Ít ra còn có anh