Ba cha con (bộ mới) phần 9: Khi con gái tự vệ


Con gái tuy yếu đuối nhưng được cái là không phải ai cũng biết cách tự vệ.