Ba cha con (bộ mới) phần 7: Con không giống bố


Tại sao cùng một bố sinh ra mà có đứa giống có đứa lại không? Câu trả lời chỉ có thể là…