Ba cha con (bộ mới) phần 4: Những ngày xưa thân ái


Gia đình có truyền thống hiếu học nên ai cũng đạt được những thành tích đáng nể trọng. :v