Ba cha con (bộ mới) phần 2: Ánh sáng và bóng tối


Đôi khi tình bạn còn lớn hơn cả tham vọng và tương lai giàu có của cả hai con người.